Santa Cruz Japanese Dot T-Shirt

Santa Cruz Japanese Dot T-Shirt

Regular price $24.95 Sale

Santa Cruz Japanese Dot T-Shirt

Regular fit t-shirt with front print, large back print.